Добродошли на странице ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД – ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО

На основу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р. Србије бр. 124/12) који се примењује од 01.04.2013. године, наручилац Панонске ТЕ-ТО Нови Сад објављује документацију у вези са поступцима набавки, извештаје и план набавки и на свом сајту за набавке које су покренуте након датума почетка примене овог закона, као и на Порталу јавних набавки и Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије.

Документацији и огласима везаним за набавке које су покренуте по Закону о јавним набавкама (Сл. гласник Р. Србије бр. 116/08) до 01.04.2013. можете приступити на Порталу јавних набавки и Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије.

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете