07 дец2012

Највећа термоелектрана-топлана у саставу Панонских ТЕ-ТО – Термоелектрана-топлана Нови Сад, покренула је погоне у недељу, 02. децембра 2012. по налогу диспечера ЈП ЕПС. До вечери, ТЕ-ТО Нови Сад је била спремна за повезивање са Новосадском топланом – грејна подручја топлане ЈУГ, ИСТОК и СЕВЕР. Повезивање је извршено у рекордном року, тако да је 02. децембра до 22:30 часова систем већ стабилно функционисао.

Постројење ТЕ-ТО Нови Сад ради у комбинованом режиму, па поред производње топлотне енергије за потребе ЈКП Новосадска топлана производи и електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије. Брзим прикључењем на оба система, ТЕ-ТО Нови Сад је још једном демонстрирала квалитет који има као хладна резерва у систему електропривреде.

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете