ТЕ-ТО Зрењанин

  • Капитални ремонт

У току 2010. године реализован је пројекат модернизације и ремонта Tермоелектране-топлане Зрењанин (ТЕ-ТО Зрењанин), другог по величини огранка у саставу Привредног друштва „Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о. Нови Сад. После обимних радова на реконструкцији турбине, вредних 3,5 милиона евра, који су обављени у фабрици „Škoda Power“ у граду Плзен, уследили су монтажни радови у Термоелектрани-топлани Зрењанин. Прво пуштање и пробни рад турбине након ремонта и модернизације обављени су крајем октобра 2010. године, након чега је турбина спремна за рад у кондензационом и топлификационом режиму, по налогу диспечерске службе ЕПС-а.

Гаранцијска испитивања, иначе последња фаза пројекта, обављена су у фебруару 2011. Спровели су их експерти чешког извођача радова уз надзор тима са Машинског факултета из Београда. Гаранцијска мерења су потврдила уговорене перформансе рада турбине: повећање електричне снаге у кондензационом режиму са 50 МW на 80 МW. Такође, реализацијом овог пројекта постигнуто је повећање електроенергетске ефикасности, повећање поузданости, сигурности и безбедности рада постројења. 

 

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете