Стратешка оријентација


–        Панонске термоелектране-топлане спроводе значајнe и обимнe захватe нa  реконструкцији и модернизацији постојећих објеката.

Основни циљ наведених активности је повећање енергетске ефикасности рада постројења, смањење специфичног утрошка горива по јединици произведене електричне и топлотне енергије, побољшање поузданости, безбедности и сигурности рада постројења, уклапање у регулативе Европске уније из области енергетске ефикасности и заштите животне средине и довођење економских показатеља рада у оквире који би били конкурентни увозној електричној енергији.


Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете