25 дец2012

Уштеде због коришћења новог енергента и до 250.000 eвра годишње

ТЕ-ТО СМ котао на биомасу

Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић свечано је пустио у  рад котао на биомасу 21. децембра 2012. године у органку  Панонских термолекетрана-топлана у Сремској Митровици. Котао  снаге 18 мегавата као гориво користи сунцокретову љуску и  служи као базни извор топлотне енергије за грејање града Сремска  Митровица. Ово је први и једини котао оволике снаге у Србији који  користи биомасу као гориво за производњу топлотне енергије.

Уштеда у односу на првобитно постројење у Термоелектрани- топлани Сремска Митровица, тј. уштеда коју доноси разлика  између цене гаса и сунцокретове љуске је око 250.000 eвра  годишње. Осим уштеде, котао на биомасу је донео и повећање  сигурности производње топлотне енергије за испоруку ЈКП Топлификација из Сремске Митровице.

„Ово је веома значајан пројекат јер користи биомасу као гориво. Осим тога, за дивљење је да један пројекат овог типа буде реализован у току једне календарске године“, рекао је Дејан Поповић, државни секретар у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. „Велико ми је задовољство да пустим у рад први велики котао ове врсте. У Војводини сваке године пропадне око 3.000.000 тона биомасе, а ово је фантастичан пример како се постојећа постројења могу адаптирати да користе обновљиве изворе енергије“, изјавио је председник Владе АП Војводине. Свечаности су присуствовали и покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић Бајић, градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић, као и представници руководства ЈП ЕПС.

Осим специфичне управљачке опреме која је произведена у иностранству, све остале компоненте су домаћи производ. Карактеристично је и да је реализација изградње овог постројења обављена у веома кратком року. Наиме, пројектна документација и израда опреме у фабрикама се обавила у периоду од октобра 2011. до априла 2012. године. Наредних седам месеци текао је процес монтаже котла и котловске опреме на лицу места – у Термоелектрани-топлани Сремска Митровица.

Постројење је снабдевено најсавременијом опремом за заштиту животне средине са два нивоа пречишћавања димних гасова.

Додатне информације о компанији – Термоелектрана-топлана Сремска Митровица један је од три огранка Привредног друштва „Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о. Нови Сад, које ради и послује у оквиру ЈП ЕПС као једно од шест компанија за производњу енергије. Иначе, 21. децембра 2012. године, „Панонске термоелектране-топлане“ обележиле су и 21. годину од оснивања.

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете