15 окт2014

Три огранка „Панонских термоелектране-топлана“ – у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, успешно су обавила већину неопходних ремонтних радова у периоду мај-јун 2014. Пословодство Панонских ТЕ-ТО је у сталном контакту са градским топланама у наведена три града, ради координације активности у случају редовног ангажовања, као и у случају ангажовања услед несташице природног гаса на тржишту изазванe евентуалном „гасном кризом“. Наиме, у сва три града постројења градских топлана производе топлотну енергију сагоревајући гас, док Панонске ТЕ-ТО могу произвести топлотну енергију користећи и мазут. Поред тога, у ТЕ-ТО Сремска Митровица од прошле грејне сезоне, топлотна енергија се производи и из биомасе, што омогућава сигурно и поуздано грејање Сремске Митровице.

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете