24 дец2010

КОРАК ДАЉЕ У ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОМ ПОСЛОВАЊУ

Привредном друштву „Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о. Нови Сад су 21.12.2010. у Новом Саду свечано уручени сертификат за систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду према стандарду OHSAS 18001, и сертификат за систем менаџмента квалитетом и систем управљања заштитом животне средине. Панонске ТЕ-ТО су се тиме сврстале међу привредна друштва у саставу ЈП ЕПС која су увела Интегрисани систем менаџмента (IMS), односно своје пословање ускладила за захтевима међународних стандарда ISO 9001:2008, 14001:2004 и OHSAS 18001.

„Поступна, али темељна примена стандарда које ови системи прописују даје нам могућност да управљамо ризицима у свим облицима пословања, унапређујући наш имиџ друштвено одговорне компаније“, истакао је у поздравном говору директор Панонских ТЕ-ТО, Милош Сарамандић.

Сертификат за OHSAS 18001 је помоћнику директора за техничке послове и координацију, Крешимиру Штајнеру, уручио генерални директор компаније SGS Београд, Маринко Укропина, док је директор сертификационог тела TÜV SÜD Србија, Бошко Гавовић, уручио сертификат за систем менаџмента квалитетом и систем управљања животном средином.

Сертификати су уручени на коктелу приређеном ради обележавања 19 година рада Привредног друштва Панонске термоелектране-топлане д.о.о. Нови Сад.

Директор Панонских ТЕ-ТО Милош Сарамандић

Уручење сертификата за IMS и OHSAS 18001

Генерални директор SGS Београд Маринко Укропина

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете