ТЕ-ТО Зрењанин

Основне информације
Термоелектрана-топлана Зрењанин (ТЕ-ТО Зрењанин), други термоенергетски објекат по величини и производним могућностима, смештена је у индустријској зони Зрењанина, на 4 км од центра града, а у непосредној близини пута Зрењанин – Београд.
И овај објекат је конципиран за комбиновани циклус производње. Инсталисани капацитет годишње производње електричне енергије износи око 750.000 MWh. Магистралним топловодом електрана је повезана са системом грејања Зрењанина, а пароводима до индустријских постројења.

Технички капацитети

Котлови:
– два котла по 330 t/h, 540°C, 11,77 Mpa
Турбине:
– PT 120/51-10,885-0,63-014
  • номинална електрична снага 110 MW
  • максимална електрична снага 120 MW
  • топлотна снага за грејање 140 MWt
  • технолошка пара 310 t/h.
ТЕ-ТО Зрењанин у свом саставу има и помоћни погонски објекат који има укупно пет котлова мањих капацитета од 12 до 75 t/h и четири турбине од 2,5 до 8,5 МW, укупне снаге 25 МW. Котлови се углавном користе за пуштње у рад Главног погонског објекта (ГПО), међутим када ГПО није у погону, онда се они користе и за грејање и снабдевање индустријских потрошача технолошком паром.
Као гориво користи се природни гас или мазут.
Панонске ТЕ-ТО ће у наредном периоду, када се процес рехабилитације система грејања у граду Зрењанину заврши, производити топлотну енергију у сарадњи за ЈКП „Градска топлана“.
………………………………………………………………………………….
Директор огранка
Драган Тртица, дипл. ел. инж.

………………………………………………………………………………….

Мирослав Миљевић дипл. инж.
Технички директор огранка
Мирослав Миљевић, дипл. маш. инж.
Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете