ТЕ-ТО Сремска Митровица

Основне информације

По обиму и капацитету, Термоелектрана-топлана у Сремској Митровици (ТЕ-ТО Сремска Митровица) најмањи је енергетски објекат у саставу Панонских ТЕ-ТО.

ТЕ-ТО Сремска Митровица је пројектована као индустријска енергана за снабдевање технолошком паром индустријског комплексa „Матроз“ и оближње шећеране и за снабдевање града Сремска Митровица топлотном енергијом за грејање. С обзиром да је, због престанка рада ових потрошача, престала испорука технолошке паре „Матрозу“ 2005. године а шећерани 2008. године, од тада постројења у ТЕ-ТО Сремска Митровица раде искључиво као енергетско постројење за производњу топлотне енергије за грејање града и веома мало као резервни извор ЕПС-а за производњу електричне енергије.

У циљу повећања економичности у производњи топлотне енергије за грејање, 2012. године је изграђено и пуштено у рад  вреловодно котловско постројење које уместо природног гаса као гориво користи сунцокретову љуску, која се обезбеђује од локално доступног добављача. Котловско постројење је снаге 18 MWt и представља тренутно највеће овакво постројење у окружењу. На тај начин остварена цена производње топлотне енергије је за око 20% нижа у односу на до сада коришћено гориво – природни гас.

Технички капацитети

Технички капацитети

Котлови:

– два парна котла по 80/100 t/h, 505°C, 6,4 Mpa

– два помоћна парна котла S-2400 (24 t/h; 150 oC; 5 bar)

– један вреловодни котао 15 MWt на гас

– један вреловодни котао 18 MWt на сунцокретове љуске

Турбине:

–  топлификациона турбина Т-32

– номинална електрична снага 32 MW

– топлотна снага за грејање 33 MWt

– технолошка пара 150 t/h.

………………………………………………………………………………….

Ненад Џакић

Директор огранка

Ненад Џакић, дипл. маш. инж.

………………………………………………………………………………….

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете