ТЕ-ТО Нови Сад

Основне информације

Термоелектрана-топлана Нови Сад (ТЕ-ТО Нови Сад) је највећа од три електране Панонских ТЕ-ТО. Налази се у северној, индустријској зони, на обали реке Дунав, на само 5 км од центра града. Инсталисани капацитет годишње производње електричне енергије износи око 1.500.000 MWh. Карактерише је брз улазак у рад када је то најпотребније и испорука вршне, електричне енергије.

ТЕ-ТО Нови Сад обезбеђује топлотну енергију за градски систем грејања Новог Сада, са којим је повезана магистралним вреловодом дужине 3,2 km и пречником 900 mm. ТЕ-ТО Нови Сад учествује у грејању око 50.000 стамбених и пословних јединица, што чини преко 60% укупних потрошача даљинског система грејања у Новом Саду. Расположиви капацитети су довољни да обезбеде садашње, али и пројектоване, будуће потребе грејања града Новог Сада.


Технички капацитети


Котлови:

–        два котла по 420 t/h, 560°C, 13,77 MPa

–        један котао од 500 t/h, 560°C, 13,77 Mpa

Турбине:

–        PT 135/165-15-4

  • номинална електрична снага 135 MW
  • максимална електрична снага 165 MW
  • топлотна снага за грејање 128 MWt
  • технолошка пара 320 t/h

–        Т 110/120-130-4

  • номинална електрична снага 110 MW
  • максимална електрична снага 120 MW
  • топлотна снага за грејање 204 MWt.

Као гориво користи се природни гас или мазут.

………………………………………………………………………………….

Драган Томић
Директор огранка
Драган Томић, дипл. маш. инж.

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете