Запослени

Огранак Панонске ТЕ-ТО  Нови Сад данас запошљава 528 искусних, стручних и посвећених људи од којих:

27% има високу и вишу стручну спрему, док је 48% запослених средњег стручног образовања.

Преглед квалификационе структуре запослених у Панонске ТЕ-ТО на дан 30.06.2015. године.

Панонске ТЕ-ТО имају савремен приступ у управљању људским ресурсима па се сваке године све више пажње поклања унапређењу знања запослених, углавном кроз обуке и радне посете.

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете