Пословодство

.

Директор за производњу енергије Панонске ТЕ-ТО

Зоран Шушњевић, дипл. инж. маш.
………………………………………………………………………………….
Финансијски директрор Панонске ТЕ-ТО

Дарко Мандић, дипл. екон.
………………………………………………………………………………….
Директор корпоративних послова Панонске ТЕ-ТО

Велибор Јовановић, дипл. прав.

………………………………………………………………………………….
Директор ТЕ-ТО Нови Сад

Драган Томић, дипл. инж. маш.
………………………………………………………………………………….
Директор ТЕ-ТО Зрењанин

Mp Драган Тртица, дипл. инж. електр.
………………………………………………………………………………….

Директор ТЕ-ТО Сремска Митровица

Ненад Џакић, дипл. инж. маш.

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете