politika IMS 2017

Интегрисани систем менаџмента Политика ИМС Панонске ТЕ-ТО

Систем менаџмента квалитетом је у Панонским ТЕ-ТО, тада под именом ЕПС ЈП „Панонске електране“, имплементиран још давне 1998. године, чинећи нас првим привредним друштвом за производњу електричне енергије у Републици Србији које се сертификовало за систем квалитета. Институт за стандардизацију Србије је обавио сертификацију, као и ресертификацију система менаџмента квалитетом пет година касније.

Спровођење система менаџмента квалитетом је већ дуги низ година стратешко опредељење руководства Панонских ТЕ-ТО на путу ка остварењу општеприхваћених циљева – унапређење укупног пословања Друштва кроз стално побољшање перформанси свих процеса, доследно поштовање законских прописа, подизање степена задовољства заинтересованих страна, као и компетентност и мотивисаност запослених.

Систем менаџмента квалитетом, заснован на серији стандарда ISO 9000, систем менаџмента заштитом животне средине, по серији стандарда ISO 14000, систем управљања енергијом, по захтевима стандарда ISO 50001 као и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду у складу са захтевима OHSAS 18001:2007 обједињени су и чине интегрисани систем менаџмента – IMS.

Систем је сертификован од стране међународног сертификационог тела Lloyd’s Register (LRQA).

Сертификат за Систем менаџмента енергијом, у складу са захтевима стандарда ISO 50001, је први добијен сертификат за овај систем у оквиру ЈП „Електропривреде Србије“ и њених зависних привредних друштава.

Сертификат

Сертификат

Обим сертификације

Обим сертификације

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете