Назив: Јавно предузеће Електропирвреда Србије Београд
Огранак Панонске ТЕ-ТО Нови Сад
Седиште: Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад
Власништво: Државна својина
Делатност: Производња електричне енергије
Шифра делатности: 3511
Лиценце:
Лиценце за обављање енергетске делатности: производња електричне енергије, производња топлотне енергије у електранама-топланама (комбинованим процесима производње), складиштење нафте и деривата нафте
Матични број: 20053658
Пореско идентификациони број: (ПИБ) 103920327
Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете