Историјат

….


ТЕ-ТО Нови Сад

1977. – Почетак градње ТЕ-ТО Нови Сад.

1981. – Почетак производње електричне и топлотне енергије у ТЕ-ТО Нови Сад, прва фаза.

1982. – Повезивање са топланом „Исток“ и почетак снабдевања топлана топлотном енергијом за грејање Новог
Сада

1984. – Почетак производње електеричне енергије у ТЕ-ТО Нови Сад, друга фаза.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….


ТЕ-ТО Зрењанин

1952. – Изграђена „Термоелектрана“ у кругу ИПК „Серво Михаљ“.

1978. – Почетак изградње нове ТЕ-ТО Зрењанин снаге 120 MW.

1989. – Припајање „Термоелектране „Серво Михаљ“ новој електрани ТЕ-ТО Зрењанин.

1989. – Завршетак изградње ТЕ-ТО Зрењанин и почетак производње електричне енергије и технолошке паре.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….


ТЕ-ТО Сремска Митровица

1962. – У оквиру фабрике целулозе и папира „Матроз“ изграђена енергана на угаљ за комбиновану производњу ………. електричне и топлотне енергије

1977. – Модернизована енергана изградњом додатних малих котлова на гас и мазут

1977. –  Изграђен нови погон већих енергетских капацитета за производњу електричне и топлотне енергије на гас и ……….. мазут

1981. – Енергана прелази у власништво СОУР Електровојводина и постаје ТЕ-ТО Сремска Митровица

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1991. Одлуком Управног одбора Електропривреде Србије формирано је Јавно предузеће за производњу термоелектричне и топлотне енергије „Панонске електране“, у чији састав су ушле три постојеће термоелектране-топлане: ТЕ-ТО Нови Сад, ТЕ-ТО Зрењанин и ТЕ-ТО Сремска Митровица.

2006. Јавно предузеће „Панонске електране“, током власничке транформације у српској електропривреди, прелази да послује у оквиру ЕПС са новим правним статусом и под новим именом: Привредно друштво “Панонске термоелектране топлане” д.о.о. Нови Сад.

2015. У складу са статусним променама предвиђеним Програмом реорганизације „Електропривреде Србије“, на који је Влада Србије дала сагласност, Од 1. јула 2015. године „Панонске термоелектране-топлане“ су огранак у оквиру Јавног предузећа „Елекропривреда Србије“.

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете