• Од 1. јула 2015. године „Панонске термоелектране-топлане“ су огранак у оквиру Јавног предузећа „Елекропривреда Србије“. До 1. јула 2015. године „Панонске термоелектране-топлане“ пословале су у систему „Електропривреде Србије“ као зависно привредно друштво.

У складу са статусним променама предвиђеним Програмом реорганизације „Електропривреде Србије“, на који је Влада Србије дала сагласност 27. новембра 2014. године у матично предузеће Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ од 1. јула припојена су привредна друштва за производњу угља и енергије „Хидроелектране Ђердап“, „Дринско-Лимске хидроелектране“, „ЕПС Обновљиви извори“, „Термоелектране Никола Tесла“, „Термоелектране – копови Костолац“, „Панонске Темоелектране – Топлане“ и Рударски басен „Колубара“.

Матично предузеће ЈП ЕПС од 1. јула је и оснивач зависног привредног друштва „ЕПС Дистрибуција“, који чине досадашња привредна друштва „Електровојводина“, „Електродистрибуција Београд“, „Електросрбија“, „Југоисток“ и „Центар“.

Зависно привредно друштво „ЕПС Снабдевање“, чији је оснивач, такође, ЈП ЕПС, задужено је за јавно и комерцијално снабдевање електричном енергијом.

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете