• Дирекција

Булевар ослобођења 100

Нови Сад

021 527 785

021 6614 944 факс

info@panonske.rs

Односи с јавношћу

Милосава Илић

021 421 320

milosava.ilic@panonske.rs

  • Термоелектрана-топлана Нови Сад

VII улица 102

Насеље Шангај

Нови Сад

021 6616 522

021 6526 568 факс

  • Термоелектрана-топлана Зрењанин

Панчевачка бб

Зрењанин

023 549 200

023 525 242 факс

  • Термоелектрана-топлана Сремска Митровица

Јарачки пут бб

Сремска Митровица

022 641 212

022 641 491

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете