Archive for the ‘Медији’ Category

04 окт2010

Материјал за преузимање

Постављено у категорији: Медији

Материјал за преузимање

Садржај ове странице веб-сајта могу користити медији у сврху извештавања. Лого Привредног друштва Панонске термоелектране-топлане д.о.о. Нови Сад  и остали материјал са веб-сајта се може користити само по добијању писменог одобрења ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… The content of this web page may be used solely by media for the reporting purposes.  Panonske TE-TO logo and other material on this website can be used upon obtaining PanonskeTE-TO’s written […]

Page 2 of 212
Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете