Archive for the ‘Извештаји’ Category

22 апр2015

У прилогу се налази пдф фајл за преузимање: Усвајање Финансијског Извештаја за 2014

22 апр2015

Мишљење ревизора 2014

Постављено у категорији: Извештаји

У прилогу се налази пдф фајл за преузимање. Мишљење ревизора 2014

30 сеп2014

У прилогу се налази пдф фајл за преузимање. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2013. годину У прилогу се налази пдф фајл за преузимање. Финансијски извештај 31. децембар 2013. године и Извештај независног ревизора

09 авг2013

У прилогу се налази ПДФ фајл за преузимање. Одлука о усвајању финансијског извештаја У прилогу се налази ПДФ фајл за преузимање. Финансијски извештај 31 децембар 2012 године и Извештај независног ревизора

28 сеп2012

У прилогу се налази ПДФ фајл за преузимање. Одлука о извештају независног ревизора У прилогу се налази ПДФ фајл за преузимање. Финансијски извештај за 2011 и извештај ревизора

26 сеп2011

Финансијски извештај 2010 и извештај ревизора можете преузети у ПДФ формату и он садржи: Одлука надлежног органа (Овлашћеног представника оснивача) о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора и Финансијских извештаја на дан 31.12.2010. године. Извештај овлашћеног ревизора Финансијски извештај са напоменама на дан 31.12.2010. године.

16 окт2010

У прилогу се налази ПДФ фајл за преузимање. Финансијски извештај за 2009. годину и извештај овлашћеног ревизора У прилогу се налази ПДФ фајл за преузимање: Одлука о усвајању извештаја независног ревизора за 2009. годину

04 окт2010

Годишњи извештај за 2010. годину

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете