Државе и појединци данас чине значајне напоре да би допринели развоју система заштите животне средине. Ми се, са своје стране, трудимо да будемо функционалан део тог система, демонстрирајући друштвену одговорност и у том аспекту. Верујемо да је разумевање значаја очувања околине кључно за одржавање здраве радне средине и дугорочно добре односе са људима који око нас живе.

Добро је познато да смо прошли кроз период тешке економске и финансијске ситуације, када није било могућности за унапређење и модернизацију постројења, а самим тим је и заштита животне средине била стављена у други план. Данас је наша политика заштите животне средине доведена до нивоа сагласности и испуњавања захтева у производњи термоелектричне енергије који проистичу из стандарда ISO 14000. Захтеви стандарда ISO 14000 су уткани у све развојне пројекте које припремамо или већ спроводимо. У исто време, озбиљно се разматрају регулативе Европске уније и примењују се где год је то у овом тренутку могуће.

Заштита животне средине је динамичан процес који се суочава са постојећим и новим изазовима. Ми се трудимо да идемо укорак са светом, те је брига о повећању степена енергетске ефикасности, смањење и правилно збрињавање отпада, смањење емисије и имисије штетних гасова у околину, едукација особља, и стално укључивање овог аспекта у процесе одлучивања на нивоу управе Друштва постало стална пракса.

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете