Заштита здравља и безбедност на раду

Одговорност за обезбеђивање нешкодљивих и безбедних услова рада и очување физичког и менталног здравља свих запослених првенствено произилази из законских прописа. Чињеница је и да се брига о здрављу и безбедности запослених непосредно одражава на индивидуалну и организациону успешност, трошкове пословања и очување кадровских потенцијала.

У Панонским ТЕ-ТО, запослени се кроз сталну обуку упознају са могућим ризицима на послу; обезбеђује се одговарајућа заштитна опрема и предузимају се друге неопходне заштитне мере. Због карактеристика делатности Панонских ТЕ-ТО, издвојени су послови који су високо ризични за људско здравље, чак и онда када се у организацији примењују сви релевантни прописи из области заштите запослених и заштите на раду. Над извршиоцима тих послова примењују се мере посебне, појачане или додатне, заштите, у односу на све остале – над којима се примењује општа заштита запослених.

Међутим, испуњење законских прописа није граница код које је руководство Панонских ТЕ-ТО застало. Посвећеност бризи о здрављу и безбедности запослених и других заинтересованих страна исказујемо увођењем система OHSAS 18001 (Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду). Поступна, али темељна примена стандарда које овај систем прописује даје могућност Панонским ТЕ-ТО да управљају ризицима у области заштите здравља и безбедности на раду, како би их елиминисале или свеле на минимум.

Стручно, мотивисано и надасве безбедно особље представља највећи капитал сваке компаније

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете