• Спонзорства и донације

Поштујући основни критеријум да се помоћ и донације пружају онима којима су заиста и потребне, у складу са својим плановима пословања и финансијским могућностима, Огранак  Панонске ТЕ-ТО  Нови Сад своје хуманитарне и донаторске активности усмеравају ка дечијим програмима, младим талентима, установама културе и образовања, програмима заштите животне средине и непрофитабилним спортским организацијама.

Kорпоративна друштвена одговорност не завршава се учешћем у хуманитарној акцији, већ подразумева свакодневан рад уз уважавање и бригу о свим члановима друштва, животној средини и свом особљу.

  • „Школа без насиља“

Панонске ТЕ-ТО су се још 2006. године укључиле у пројекат „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“. Кроз „усвајање“ основне школе „Иван Милутиновић“ из Суботице и финансирање њиховог учешћа у пројекту, Панонске ТЕ-ТО су помогле малишанима и њиховим наставницима да прођу кроз програм обуке и узму активно учешће у борби против насиља у школама.

У току 2008. године циљна група је проширена и на родитеље, па су Панонске ТЕ-ТО финансирале штампање 1000 примерака приручника за родитеље „Шта је данас било у школи?“. Приручник подсећа родитеље да на прави начин и редовно комуницирају са својом децом, не би ли се насиље препознало и предупредило.

Овај пројекат се и даље успешно спроводи – од четири школе на почетку реализације дошло се до броја од 197 школа које сада у њему учествују! Број се и даље повећава.

Више информација о пројекту можете наћи на http://www.unicef.rs/skola-bez-nasilja-30.html

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете