У обављању својих делатности Панонске ТЕ-ТО спроводе решења која се ослањају на фундаменталне економске, еколошке и етичке вредности. На тај начин стварамо безбедну и пријатну средину за рад нашим запосленима, балансирамо утицај наших активности на животну средину и остварујемо добру сарадњу са суграђанима, којима су наши производи – електрична енергија и топлота – неопходни за квалитетан живот.

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете