slide Мисија и визија

Мисија и визија

Сигурно снабдевање купаца електричном енергијом, под тржишно најповољнијим условима, уз стално подизање квалитета услуга, унапређење бриге о животној средини и увећање добробити заједнице.

Сазнај више »
slide Заштита животне средине

Заштита животне средине

Државе и појединци данас чине значајне напоре да би допринели развоју система заштите животне средине. Ми се, са своје стране, трудимо да будемо функционалан део тог система, демонстрирајући друштвену одговорност и у том аспекту. Верујемо да је разумевање значаја очувања околине кључно за одржавање здраве радне средине и дугорочно добре односе са људима који око нас […]

Сазнај више »
slide Стратешка оријентација

Стратешка оријентација

Инвестирањем у модернизацију постројења подижемо степен искоришћења, смањујемо потрошњу горива, а самим тим смањујемо утицај продуката сагоревања на животну средину.

Сазнај више »

Панонске термоелектране-топлане

Get the Flash Player to see this content.

Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015. ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; заједно са своја три огранка у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, тополотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици.

Производимо електричну и топлотну  енергију

Постројења производе енергију у савременом, когенерацијском процесу, који омогућава уштеду примарног горива – природног гаса или мазута – до 25% у односу на одвојену производњу струје и топлоте. Укупна номинална инсталисана снага износи

424 MW (мегавата) за производњу електричне енергије

505 MW (t) (мегавата) за производњу топлотне енергије

860 t/h (тона по сату) технолошке паре за процесну индустрију.

Когенерацијски процес штеди примарно гориво

Због коришћења гаса као примарног горива, Огранак  Панонске ТЕ-ТО Нови Сад не спада у велике загађиваче животне средине. Са осавремењивањем капацитета и применом европских стандарда, емисија гасова наставља да се редукује.

Штитимо животну средину

Од признања и награда најзначајније су Златна медаља за квалитет коју је Панонским ТЕ-ТО две године заредом додељивао Новосадски сајам (2007. и 2008. године), као и повеља „Капетан Миша Анастасијевић“ у категорији „Пут ка врху“.

Наш квалитет и потенцијал је препознат

Get the Flash Player to see this content.

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI
ЈП ЕПС
ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
ЕПС СНАБДЕВАЊЕ
Тендери
Временска прогноза
Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете